За отец Харалампос Папаподулос

Отец Харалампос Пападопулос е клирик на Критската архиепископия. Роден е на 26 март 1976 г. в Ираклио, о-в Крит. Живее в с. Пиргос, о-в Крит, и служи в местния храм „Света Ирина“.

Женен, с три деца, едно от които е национален шампион по бокс. С интереси в областта на богословието и психологията, чиито синтез намира особен израз в неговите книги.

Досега на гръцки език са излезли пет негови книги. 

Поддържа профил във фейсбук, които редовно обновява с интересни размисли върху екзистенциалните въпроси, които вълнуват човека. Често е канен за беседи в различни градове в Гърция, както и в чужбина. Често участва в инициативата на Пирейската митрополия „Енория в действие“, където се канят за дискусия известни проповедници.

С негово знание и благословение се поддържа и страница на български език.

Личен блог на о. Харалампос Пападопулос